Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
199000
Mô tả vật lý :
415tr. ; 24cm
Gáy sách :
370.959 7 / NH100TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01783cam a2200325 a 4500
00180615
00520200115081251.0
008200115b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049591297 |c199000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a370.959 7 |bNH100TR
1001#|aTrịnh Văn Thảo
24510|aNhà trường Pháp ở Đông Dương / |cTrịnh Văn Thảo; PGS.TS.Nguyễn Trí Chỉ, TS.Trịnh Văn Tùng dịch; GS.NGND. Đinh Xuân Lâm, PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính
260##|aH. : |bTri Thức , |c2019
300##|a415tr. ; |c24cm
5203#|aTrình bày nhà trường truyền thống trước sự thử thách của chế độ thực dân; chính sách nhà trường ở Đông Dương (1874-1945); hệ tư tưởng trường học ở Đông Dương (1890-1938); khảo sát dân số học học đường Đông Dương (1890-1938); sách giáo khoa trong nhà trường Đông Dương; lệch chuẩn, phản kháng và đàn áp học đường; những con người của học đường Đông Dương; học sinh và sinh viên Đông Dương được học bổng tại Pháp
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
653##|a1862-1945
653##|aĐông Dương
653##|aChính sách
653##|aPháp
653##|aGiáo dục
7000#|aTS.Trịnh Văn Tùng , |edịch
7000#|aPGS.TS.Nguyễn Trí Chỉ , |edịch
7000#|aPGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ , |ehiệu đính
7000#|aGS.NGND. Đinh Xuân Lâm , |ehiệu đính
852##|bTV.LC |jLCL.003663 |tLCL.003663
852##|bTV.LC |jLCL.003664 |tLCL.003664
852##|bTV.LC |jLCL.003665 |tLCL.003665

Tóm tắt

13% progress

Trình bày nhà trường truyền thống trước sự thử thách của chế độ thực dân; chính sách nhà trường ở Đông Dương (1874-1945); hệ tư tưởng trường học ở Đông Dương (1890-1938); khảo sát dân số học học đường Đông Dương (1890-1938); sách giáo khoa trong nhà trường Đông Dương; lệch chuẩn, phản kháng và đàn áp học đường; những con người của học đường Đông Dương; học sinh và sinh viên Đông Dương được học bổng tại Pháp ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003663 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003664 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003665 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau