Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
2,50
Mô tả vật lý :
505tr. ; 19cm
Gáy sách :
891.73 / A105KN(519.1) / A105K
Lượt lưu thông :
2
LDR00856cam a2200289 a 4500
0018078
00520200709145209.0
008200709b |||||||| ||||||||||||||
020##|c2,50 |d3b
0410#|avie
0820#|a891.73 |bA105K
084##|aN(519.1) |bA105K
1000#|aXtôn-Tôi,L.
24500|aAnna Karênina . . |nT. 2 / |cL,Xtôn-Tôi; Nhị Ca,Dương Tường dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c1978
300##|a505tr. ; |c19cm
541##|aTỦ SÁCH THANH PHONG
651#0|aNga
653##|aTiểu thuyết
653##|aVăn học nước ngoài
7000#|aNhị Ca , |edịch
7000#|aDương Tường , |edịch
852##|bTV.SBT |jSBT.001554 |tSBT.001554
852##|bTV.KM |jMV.036304 |tMV.036304
852##|bTV.KD |jDV.000249 |tDV.000249
9200#|aVV1999
9200#|a249

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.001554 Sẵn có Kho sách biếu tặng
MV.036304 Sẵn có Kho mượn
DV.000249 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau