Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
463tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 400 8 / M458KH
Lượt lưu thông :
0
LDR01398cam a2200277 a 4500
00180905
00520200506094351.0
008200506b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049838934 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|214 |a895.922 400 8 |bM458KH
1000#|aThu Bình
24510|aMột khúc ru Tày / |cThu Bình : |bTiểu luận, phê bình văn học
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2019
300##|a463tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520##|aTập hợp những tác phẩm tâm huyết của tác giả viết về văn học, văn hoá Cao Bằng, đặc biệt phân tích những bài thơ, khúc ru nhằm phản ánh một cách chân thực sự đổi thay, phát triển của tộc người Tày trong tiến trình phát triển của cộng đồng đa sắc tộc Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2020
650#0|aNghiên cứu văn học
650#0|aPhê bình văn học
650#0|aDân tộc thiểu số
650#0|aNghiên cứu
852##|bTV.KM |jMV.056791 |tMV.056791
852##|bTV.KM |jMV.056792 |tMV.056792
852##|bTV.KD |jDV.032023 |tDV.032023

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp những tác phẩm tâm huyết của tác giả viết về văn học, văn hoá Cao Bằng, đặc biệt phân tích những bài thơ, khúc ru nhằm phản ánh một cách chân thực sự đổi thay, phát triển của tộc người Tày trong tiến trình phát triển của cộng đồng đa sắc tộc Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.056791 Sẵn có Kho mượn
MV.056792 Sẵn có Kho mượn
DV.032023 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau