Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
679tr. ; 21cm
Gáy sách :
915.97 / Đ301D
Lượt lưu thông :
0
LDR01002cam a2200265 a 4500
00180907
00520200506094253.0
008200506b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049838668 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a915.97 |bĐ301D
24510|aĐịa danh Việt Nam qua chuyện kể dân gian / |cVũ Quang Dũng biên soạn
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2019
300##|a679tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2020
650#0|aDi tích văn hoá
650#0|aPhê bình văn học
650#0|aĐịa danh
650#0|aTruyện kể
7000#|aVũ Quang Dũng , |ebiên soạn
852##|bTV.KM |jMV.056809 |tMV.056809
852##|bTV.KM |jMV.056810 |tMV.056810
852##|bTV.KD |jDV.032021 |tDV.032021

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.056809 Sẵn có Kho mượn
MV.056810 Sẵn có Kho mượn
DV.032021 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau