Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
463tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / G117L
Lượt lưu thông :
0
LDR00945cam a2200265 a 4500
00180908
00520200506094231.0
008200506b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049842931 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|214 |a895.922 34 |bG117L
1000#|aLê Lâm
24510|aGặp lại / |cLê Lâm : |bTiểu thuyết
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2019
300##|a463tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2020
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aVăn học Việt Nam
651#0|aViệt Nam
655#7|aTiểu thuyết
852##|bTV.KD |jDV.032020 |tDV.032020
852##|bTV.KM |jMV.056807 |tMV.056807
852##|bTV.KM |jMV.056808 |tMV.056808

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.032020 Sẵn có Kho đọc
MV.056807 Sẵn có Kho mượn
MV.056808 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau