Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
699tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.208 597 / M458G
Lượt lưu thông :
0
LDR01668cam a2200277 a 4500
00180910
00520200506094130.0
008200506b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049072277 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a398.208 597 |bM458G
1000#|aTrần Nguyên Khánh Phong
24510|aMột góc nhìn văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi / |cTrần Nguyên Khánh Phong
260##|aH. : |bSân khấu , |c2019
300##|a699tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520##|aGiới thiệu về văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi, nghiên cứu về môi trường sinh thái nhân văn với các tổ chức và thiết chế xã hội là các làng, dòng họ, gia đình, những hoạt động kinh tế tự cung, tự cấp đang trong quá trình chuyển đổi, giá trị văn hoá vật thể như kiến trúc cộng đồng, nhà làng, kiến trúc nhà ở, trang sức, trang phục..., giá trị văn hoá phi vật thể gồm các lễ hội, văn hoá văn nghệ dân gian, các hình thức diễn xướng dân gian...
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2020
650#0|aDân tộc Tà ÔI
650#0|aVăn hoá dân gian
650#0|aDân tộc thiểu số
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.032018 |tDV.032018
852##|bTV.KM |jMV.056803 |tMV.056803
852##|bTV.KM |jMV.056804 |tMV.056804

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu về văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi, nghiên cứu về môi trường sinh thái nhân văn với các tổ chức và thiết chế xã hội là các làng, dòng họ, gia đình, những hoạt động kinh tế tự cung, tự cấp đang trong quá trình chuyển đổi, giá trị văn hoá vật thể như kiến trúc cộng đồng, nhà làng, kiến trúc nhà ở, trang sức, trang phục..., giá trị văn hoá phi vật thể gồm các lễ hội, văn hoá văn nghệ dân gian, các hình thức diễn xướng dân gian... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.032018 Sẵn có Kho đọc
MV.056803 Sẵn có Kho mượn
MV.056804 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau