Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
423tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / TR460V
Lượt lưu thông :
0
LDR00924cam a2200265 a 4500
00180912
00520200506094033.0
008200506b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049773464 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a895.922 34 |bTR460V
1000#|aLê Lâm
24510|aTrở về / |cLê Lâm
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2019
300##|a423tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2020
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aVăn học Việt Nam
651#0|aViệt Nam
655#7|aTiểu thuyết
852##|bTV.KD |jDV.032016 |tDV.032016
852##|bTV.KM |jMV.056799 |tMV.056799
852##|bTV.KM |jMV.056800 |tMV.056800

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.032016 Sẵn có Kho đọc
MV.056799 Sẵn có Kho mượn
MV.056800 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau