Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
655tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / L551V
Lượt lưu thông :
0
LDR00981cam a2200277 a 4500
00180913
00520200506093948.0
008200506b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049771828 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a895.922 34 |bL551V
1000#|aNguyễn kim chung
24510|aLửa vùng biên / |cNguyễn kim chung
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2019
300##|a655tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2020
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aVăn học Việt Nam
651#0|aViệt Nam
655#7|aTập ký
655#7|aTiểu thuyết
852##|bTV.KM |jMV.056797 |tMV.056797
852##|bTV.KM |jMV.056798 |tMV.056798
852##|bTV.KD |jDV.032015 |tDV.032015

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.056797 Sẵn có Kho mượn
MV.056798 Sẵn có Kho mượn
DV.032015 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau