Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
125000
Mô tả vật lý :
381tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 1 / T312TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00632cam a2200217 a 4500
00181474
00520200918145436.0
008200918b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b |c125000
0410#|avie
0820#|a895.922 1 |bT312TH
1000#|aLâm Bình
24500|aTình thơ Quê hương . . . |nTuyển 1 / |cLâm Bình chủ biên
260##|aH. : |bLao động , |c2020
300##|a381tr. ; |c21cm
541##|aSÁCH TẶNG 2020
651#0|aViệt Nam
653##|aThơ
653##|aVăn học hiện đại
7000#|aLâm Bình , |eChủ biên
852##|bTV.KD |jDV.032279 |tDV.032279

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.032279 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau