Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
227tr. ; 24cm : hình vẽ
Gáy sách :
327.5 / V308N
Lượt lưu thông :
0
LDR01407cam a2200253 a 4500
00181616
00520200819100620.0
008200819b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045755419 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a327.5 |bV308N
1000#|aĐỗ Lê Chi
24500|aViệt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương / |cĐỗ Lê Chi
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2020
300##|a227tr. ; |c24cm : |bhình vẽ
520##|aTrình bày cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2010 và vị trí của Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và sự tác động tới Việt Nam; dự báo tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030 và đề xuất và một số khuyến nghị chính sách
541##|aSách tặng 2020
650#0|2Bộ TK TVQG |aAn ninh khu vực
650#0|2Bộ TK TVQG |aQuan hệ quốc tế
650#0|2Bộ TK TVQG |aHợp tác khu vực
651#0|aViệt Nam
651#0|aChâu Á
651#0|aThái Bình Dương
852##|bTV.KD |jDL.005933 |tDL.005933

Tóm tắt

13% progress

Trình bày cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2010 và vị trí của Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020 và sự tác động tới Việt Nam; dự báo tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030 và đề xuất và một số khuyến nghị chính sách ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005933 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau