Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
694tr. ; 24cm
Gáy sách :
338.9 / C430Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01822cam a2200301 a 4500
00181666
00520200819102911.0
008200819b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045751664 |d1b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|223 |a338.9 |bC430Đ
1001#|aSzirmai, Adam
24510|aCon đường công nghiệp hoá trong thế kỷ XXI: Những thách thức mới và những mô hình nổi trội : |bSách tham khảo / |cAdam Szirmai; Wim Naudé, Ludovico Alcorta biên soạn ; Nguyễn Văn Phúc... biên dịch: ; Nguyễn Văn Phúc, Vũ Thị Lan hiệu đính
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2020
300##|a694tr. ; |c24cm
500##|aTên sách tiếng Anh: Pathways to industrialization in the twenty-first century: New challenges and emerging paradigms
5203#|aGiới thiệu tổng quan về quá khứ, hiện tại và tương lai của công nghiệp hoá; sự cần thiết và thách thức đối với công nghiệp hoá về thay đổi cấu trúc, gia tăng thất nghiệp, sự phát triển của chính sách công nghiệp và thách thức về bền vững môi trường, biến đổi khí hậu; những thách thức đối với chính sách công nghiệp
541##|aSÁCH TẶNG 2020
65004|aCông nghiệp hoá
65004|aSách tham khảo
7000#|aNguyễn Văn Phúc , |ebiên dịch
7000#|aNaudé, Wim , |ebiên soạn
7000#|aAlcorta, Ludovico , |ebiên soạn
7000#|aVũ Thị Lanh , |ehiệu đính
7000#|aNguyễn Xuân Điền , |ebiên dịch
7000#|aNguyễn Đoan Trang , |ebiên dịch
852##|bTV.KD |jDL.005944 |tDL.005944

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tổng quan về quá khứ, hiện tại và tương lai của công nghiệp hoá; sự cần thiết và thách thức đối với công nghiệp hoá về thay đổi cấu trúc, gia tăng thất nghiệp, sự phát triển của chính sách công nghiệp và thách thức về bền vững môi trường, biến đổi khí hậu; những thách thức đối với chính sách công nghiệp ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005944 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau