Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
548tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.703 092 / NG527V
Lượt lưu thông :
0
LDR01789cam a2200313 a 4500
00181668
00520200819102836.0
008200819b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045752265 |d1b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a959.703 092 |bNG527V
1001#|aTrần Minh Trưởng
24510|aNguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam : |bKỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia / |cTrần Minh Trưởng... [và những người khác].
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật , |c2020
300##|a548tr. ; |c21cm
500##|aĐầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Văn học Quốc hội - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
5203#|aTập hợp 40 bài viết của các nhà lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học trong cả nước, tập trung làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cụ Nguyễn Văn Tố; qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, sáng ngời của thế hệ cha anh cho các thế hệ hôm nay và mai sau
541##|aSách tặng 2020
60014|aNguyễn Văn Tố |cNhà cách mạng , |d1889-1947 |zViệt Nam
650#0|aTiểu sử
65004|aNhà chính trị
65004|aNhà cách mạng
651#0|aViệt Nam
7001#|aHoàng Minh Hiếu
7001#|aLê Văn Lợi
7001#|aLý Việt Quang
7001#|aĐinh Thị Mai
852##|bTV.KD |jDL.005943 |tDL.005943

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp 40 bài viết của các nhà lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học trong cả nước, tập trung làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cụ Nguyễn Văn Tố; qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, sáng ngời của thế hệ cha anh cho các thế hệ hôm nay và mai sau ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005943 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau