Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
631tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.701 2 / D431D
Lượt lưu thông :
0
LDR00885cam a2200229 a 4500
00181927
00520201006090541.0
008201006b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
0410#|avie
0820#|a959.701 2 |bD431D
24500|aDòng dõi mẹ Bong . . . |nQuyển 1 / |cĐỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu , |pTiếng Việt
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2020
300##|a631tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam- Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH TẶNG
651#0|aViệt Nam
653##|aMẹ Bong
653##|aTruyện dân gian
7000#|aĐỗ Hồng Kỳ , |esưu tầm, giới thiệu
852##|bTV.KM |jMV.057285 |tMV.057285
852##|bTV.KD |jDV.032367 |tDV.032367

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.057285 Sẵn có Kho mượn
DV.032367 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau