Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
571tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
398.209 597 / T500NG
Lượt lưu thông :
0
LDR00807cam a2200217 a 4500
00181942
00520201006085222.0
008201006b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
0410#|avie
0820#|a398.209 597 |bT500NG
24500|aTục ngữ - câu đố HMôngz / |cMã A Lềnh sưu tầm, biên soạn : |bSong ngữ Hmôngz - Việt
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2020
300##|a571tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH TẶNG
651#0|aHmôngz
653##|aTục ngữ
653##|aCâu đố
852##|bTV.KM |jMV.057293 |tMV.057293
852##|bTV.KD |jDV.032375 |tDV.032375

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.057293 Sẵn có Kho mượn
DV.032375 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau