Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
679tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.209 / L302S
Lượt lưu thông :
0
LDR00904cam a2200253 a 4500
00181943
00520201006085057.0
008201006b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
0410#|avie
0820#|a398.209 |bL302S
1000#|aNguyễn Xuân Kính
24500|aLịch sử văn học dân gian Việt Nam / |cNguyễn Xuân Kính, Bùi Thiên Thai
260##|aH. : |bVăn hóa dân tộc , |c2020
300##|a679tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH TẶNG
651#0|aViệt Nam
653##|aLịch sử
653##|aVăn học
653##|aDân gian
7000#|aBùi Thiên Thai , |eTác giả
852##|bTV.KD |jDV.032376 |tDV.032376
852##|bTV.KM |jMV.057294 |tMV.057294

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.032376 Sẵn có Kho đọc
MV.057294 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau