Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
TP.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2000
Giá tiền:
6600
Mô tả vật lý :
67tr ; 19cm
Gáy sách :
0(098) / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01185cam a2200265 a 4500
0018593
00520161122211823.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c6600 |d2b
041##|avie
084##|a0(098) |bM458TR
100##|aNguyễn Trọng Đa
245##|a101 mẹo vặt trong gia đình |cNguyễn Trọng Đa biên dịch
260##|aTP.Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2000
300##|a67tr. |c19cm
520##|aNội dung sách giới thiệu một số kiến thức phổ thông nhằm trang bị cho các bà nội trợ một kiến thức mới nhất định trong sinh hoạt hàng ngày. Với 101 câu hỏi và lời giải đáp rất lý thú như: làm thế nào để tẩy rửa các loại vết bẩn trên mọi vật dụng trong gia đình, các bí quyết trong nấu ăn...
653##|aKiến thức
653##|aKiến thức phổ thông
653##|aMẹo vặt
852##|bThư viện |jDV.012819
852##|bKho đọc |jDV.012819
852##|bKho mượn |jMV.030870
920##|aVV2001
920##|a12.819 |abVV2001
920##|ab30.869-70

Tóm tắt

13% progress

Nội dung sách giới thiệu một số kiến thức phổ thông nhằm trang bị cho các bà nội trợ một kiến thức mới nhất định trong sinh hoạt hàng ngày. Với 101 câu hỏi và lời giải đáp rất lý thú như: làm thế nào để tẩy rửa các loại vết bẩn trên mọi vật dụng trong gia đình, các bí quyết trong nấu ăn... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.030870 Sẵn có Kho mượn
DV.012819 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau