Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
267tr ; 27cm
Gáy sách :
781.1 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00615cam a2200229 a 4500
0018709
00520161122212053.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d2b
041##|avie
084##|a781.1 |bM458TR
245##|a100 ca khúc chào thế kỷ
260##|aH. |bThanh niên |c2002
300##|a267tr. |c27cm
653##|aÂm nhạc Việt Nam
653##|aCa khúc
653##|aThế kỷ 20
852##|bThư viện |jDL.000437
852##|bKho đọc |jDL.00026,DL.000437,DL.000267
852##|bKho mượn |jML.001673
920##|aVL2001
920##|a267

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.001673 Sẵn có Kho mượn
DL.000437 Sẵn có Kho đọc
DL.000267 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau