Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2003
Giá tiền:
15000
Mô tả vật lý :
208tr ; 19cm
Gáy sách :
7A8.9 / C513NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01498cam a2200325 a 4500
0018734
00520161122212121.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c15000 |d3b
041##|avie
084##|a7A8.9 |bC513NH
100##|aNguyễn Hạnh
245##|aCùng nhau chơi cầu lông |cNguyễn Hạnh
245##|cNguyễn Duy Linh
260##|aTp.Hồ Chí Minh. |bNxb Trẻ |c2003
300##|a208tr. |c19cm
490##|aTủ sách du lịch thể thao trong nhà trường
520##|aHướng dẫn kỹ thuật chơi cầu lông, tìm hiểu chấn thương khi chơi cầu lông và cách phòng chống. Phương pháp tập luyện thể lực cho phù hợp với môn cầu lông, có giới thiệu 35 bài tập thể lực với hình ảnh minh hoạ rất rõ ràng. giới thiệu chiến thuật giao cầu, nhậ cầu, cách tính điểm mới của liên đoàn cầu lông Quốc tế và sơ lượt về luật cầu lông.
653##|aThể thao
653##|aCầu lông
653##|aKỹ thuật đánh cầu lông
653##|aLuyện tập thể thao
700##|aNguyễn Hạnh |eTác giả
700##|aNguyễn Duy Linh |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.014589
852##|bKho đọc |jDV.014589
852##|bKho mượn |jMV.033619
920##|aVV2003
920##|a14.589 |abVV2003
920##|ab33.619-620

Tóm tắt

13% progress

Hướng dẫn kỹ thuật chơi cầu lông, tìm hiểu chấn thương khi chơi cầu lông và cách phòng chống. Phương pháp tập luyện thể lực cho phù hợp với môn cầu lông, có giới thiệu 35 bài tập thể lực với hình ảnh minh hoạ rất rõ ràng. giới thiệu chiến thuật giao cầu, nhậ cầu, cách tính điểm mới của liên đoàn cầu lông Quốc tế và sơ lượt về luật cầu lông. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.033619 Sẵn có Kho mượn
MV.033620 Sẵn có Kho mượn
DV.014589 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau