Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
15
Mô tả vật lý :
282tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
355 / B101V
Lượt lưu thông :
0
LDR00894cam a2200205 a 4500
0019716
00520191001161703.0
008191001b |||||||| ||||||||||||||
020##|c15 |d2b
0410#|avie
0820#|a355 |bB101V
24500|aBác vẫn cùng chúng cháu hành quân : |bViết về Bác Hồ với các lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân với Bác Hồ / |cNhiều tác giả
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c1984
300##|a282tr. ; |c19cm
520##|aViết về Bác Hồ với các lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân với Bác Hồ
541##|aTỦ SÁCH QUÂN PHONG
653##|aHồ chí Minh
7000#|aNhiều tác giả
852##|bTV.SBT |jSBT.001130 |tSBT.001130
852##|bTV.KD |jDV.001242 |tDV.001242

Tóm tắt

13% progress

Viết về Bác Hồ với các lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân với Bác Hồ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001242 Sẵn có Kho đọc
SBT.001130 Sẵn có Kho sách biếu tặng
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau