Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Sách Pháp Luật

Làm rõ quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo hiến pháp năm 2013 và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháp

thuw viejn caf mau