Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Sách Pháp Luật

Phân tích sâu sắc các yêu cầu của nhà nước pháp quyền đối với cơ quan đại diện của nhân dân ở địa phương. Cách thức, kỹ năng hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng các ban của Hội đồng


thuw viejn caf mau