Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Sách Pháp Luật

Trình bày các khái niệm liên quan đến chứng cứ trong một vụ án hình sự. Quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ từ lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hay của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và từ kết quả điều tra trong một vụ án hình sự


thuw viejn caf mau