Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
display none
Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có cả nhân vật là người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hoá Nhật Bản
hidden
Xem thêm hidden
display none
Những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, quá trình truyền bá, tiếp nhận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, cũng như vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đối với nền kinh tế, chính trị, văn hoá Trung Quốc hiện nay. Nhìn nhận của Trung Quốc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ thời Lênin đến Stalin và các đời Tổng thống Liên bang Nga...
hidden
Xem thêm hidden
display none
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình trong pháp luật hình sự; trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng, đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình
hidden
Xem thêm hidden
display none
Hệ thống câu hỏi, bài tập trong cuốn sách bám sát nội dung sách giáo khoa Địa lí lớp 9 hiện hành với các chủ đề Địa lí dân cư, Địa lí kinh tế, Sự phân hóa lãnh thổ. Cuốn sách giới thiệu một số đề kiểm tra để cho học sinh tham khảo và luyện tập có đáp án và hướng dẫn trả lời hệ thống câu hỏihidden
Xem thêm hidden
display none
Quyển sách sẽ là một trong những tài liệu cần thiết và mang lại nhiều bổ ích cho các em học sinh, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cùng nhiều bạn đọc quan tâm đến việc ôn tập, kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực môn Toán Trung học phổ thông.hidden
Xem thêm hidden
display none
Quyển sách sẽ là một trong những tài liệu cần thiết và mang lại nhiều bổ ích cho các em học sinh, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cùng nhiều bạn đọc quan tâm đến việc ôn tập, kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực môn Toán Trung học phổ thông.hidden
Xem thêm hidden
display none
Quyển sách sẽ là một trong những tài liệu cần thiết và mang lại nhiều bổ ích cho các em học sinh, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cùng nhiều bạn đọc quan tâm đến việc ôn tập, kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực môn Toán Trung học phổ thông.hidden
Xem thêm hidden
display none
Ôn tập theo chủ đề được biên soạn theo mạch kiến thức của từng lớp, trong đó trình bày những kiến thức cơ bản, các câu hỏi ôn tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan và các bài tập tự luận. Hệ thống các câu hỏi và bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó theo bốn mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong mỗi chủ đề, các tác giả có đưa thêm một số bài toán thực tiễn nhằm giúp các em học sinh bước đầu làm quen với việc vận dụng toán học vào thực tiễn. Các bài tập trong phần này góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học của học sinh. Các đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Với 5 đề giữa học kì và 5 đề cuối học kì, học sinh tự luyện giải các đề thi được thiết kế theo ma trận nhằm phát huy năng lực toán học cho các em như năng lực tính toán, năng lực tư duy toán học, năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo toán học. Để phù hợp với nhiều địa phương, các đề kiểm tra có sự khác biệt về tỉ lệ phần trăm các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đề. Phần Đáp án – Hướng dẫn giải được sắp xếp ở cuối sách giúp học sinh tham khảohidden
Xem thêm hidden
display none
Cuốn sách trình bày 11 chủ đề ôn tập; Bộ đề thi kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh học kỳ 1 và học kỳ 2; Đáp án và hướng dẫn giải môn vật lí dành cho học sinh lớp 9hidden
Xem thêm hidden
display none
Ôn tập theo chủ đề được biên soạn theo mạch kiến thức của từng lớp, trong đó trình bày những kiến thức cơ bản, các câu hỏi ôn tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan và các bài tập tự luận. Hệ thống các câu hỏi và bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó theo bốn mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong mỗi chủ đề, các tác giả có đưa thêm một số bài toán thực tiễn nhằm giúp các em học sinh bước đầu làm quen với việc vận dụng toán học vào thực tiễn. Các bài tập trong phần này góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học của học sinh. Các đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Với 5 đề giữa học kì và 5 đề cuối học kì, học sinh tự luyện giải các đề thi được thiết kế theo ma trận nhằm phát huy năng lực toán học cho các em như năng lực tính toán, năng lực tư duy toán học, năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo toán học. Để phù hợp với nhiều địa phương, các đề kiểm tra có sự khác biệt về tỉ lệ phần trăm các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đề. Phần Đáp án – Hướng dẫn giải được sắp xếp ở cuối sách giúp học sinh tham khảohidden
Xem thêm hidden
display none
Cuốn sách giúp cho các em học sinh ôn tập theo chủ đề được biên soạn theo mạch kiến thức của từng lớp, trong đó trình bày những kiến thức cơ bản, các câu hỏi ôn tập dưới dạng trắc nghiệm khách quan và các bài tập tự luận. Hệ thống các câu hỏi và bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó theo bốn mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong mỗi chủ đề, các tác giả có đưa thêm một số bài toán thực tiễn nhằm giúp các em học sinh bước đầu làm quen với việc vận dụng toán học vào thực tiễn. Các bài tập trong phần này góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học của học sinh. Các đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Với 5 đề giữa học kì và 5 đề cuối học kì, học sinh tự luyện giải các đề thi được thiết kế theo ma trận nhằm phát huy năng lực toán học cho các em như năng lực tính toán, năng lực tư duy toán học, năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo toán học. Để phù hợp với nhiều địa phương, các đề kiểm tra có sự khác biệt về tỉ lệ phần trăm các câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đề. Hướng dẫn giải được sắp xếp ở cuối sách giúp học sinh tham khảohidden
Xem thêm hidden
thuw viejn caf mau