Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Cái Nước

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
62000
Mô tả vật lý :
342 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
959.700 92 / M558V
Lượt lưu thông :
0
LDR00901cam a2200229 a 4500
0011124
00520170817143910.0
008170817d |||||||| ||||||||||||||
020##|c62000 |d1b
040##|aNSTL |bvie |eAACR2
0410#|avie
0820#|214 |a959.700 92 |bM558V
1000#|aĐặng Việt Thủy
24500|a10 vị hoàng đế Việt Nam tiêu biểu / |cĐặng Việt Thủy
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2011
300##|a342 tr. ; |c21 cm
520##|aGiới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam
650#0|aLịch sử
650#0|aNhân vật lịch sử
650#0|aVua
651#0|aViệt Nam
852##|bTVCN.KM |jKM.001139 |tKM.001139

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.001139 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1