Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Cái Nước

Search
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Giá tiền:
72000
Mô tả vật lý :
316tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 8 / Đ300N
Lượt lưu thông :
0
LDR00923cam a2200217 a 4500
0011992
00520171129211636.0
008171129d |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045300299 : |c72000 |d1b
0410#|avie
0820#|214 |a895.922 8 |bĐ300N
1000#|aNguyễn Trung Dân
24500|a...đi ngang đường : |bTạp văn / |cNguyễn Trung Dân
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bNxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Phương Nam , |c2011
300##|a316tr. ; |c21cm
520##|aTập hợp các bài báo, bài viết của nhà báo Nguyễn Trung Dân về nhiều vấn đề xã hội mang tính thời sự được nhiều người quan tâm
650#0|2Bộ TK TVQG |aVăn học hiện đại
651#0|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aTạp văn
852##|bTVCN.KM |jKM.002015 |tKM.002015

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp các bài báo, bài viết của nhà báo Nguyễn Trung Dân về nhiều vấn đề xã hội mang tính thời sự được nhiều người quan tâm ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.002015 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1