Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Cái Nước

Search
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
50000
Mô tả vật lý :
259tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 334 / NH556C
Lượt lưu thông :
0
LDR00611cam a2200193 a 4500
0012000
00520171130155149.0
008171130d |||||||| ||||||||||||||
020##|c50000 |d1b
0410#|avie
0820#|a895.922 334 |bNH556C
1000#|aGiản Tư Hải
24500|a&"Những con giời leo&" : |bTập truyện trinh thám / |cGiản Tư Hải
260##|aH. : |bVăn học , |c2011
300##|a259tr. ; |c21cm
650#0|aTruyện trinh thám . . |2BTKTVQG
650#0|aVăn học hiện đại . . |2BTKTVQG
651#0|aViệt Nam
852##|bTVCN.KM |jKM.002023 |tKM.002023

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.002023 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1