Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Cái Nước

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
48000đ
Mô tả vật lý :
339tr. : ảnh ; 21cm
Gáy sách :
398.209597 / Đ103T
Lượt lưu thông :
0
LDR01309cam a2200229 a 4500
0012242
00520170817085714.0
008170817d |||||||| ||||||||||||||
020##|c48000đ |d1b
0410#|avie
0820#|214 |a398.209597 |bĐ103T
24500|a&"Đại thư&" - sách dùng trong nghi lễ của người Dao Quần chẹt : |bSong ngữ Việt - Dao / |cHoàng Thị Thu Hương s.t., biên dịch, giới thiệu
260##|aH. : |bVăn hoá dân tộc , |c2008
300##|a339tr. : |bảnh ; |c21cm
504##|aThư mục: tr. 337
520##|aTổng hợp những câu chuyện của người Dao dưới dạng thất ngôn, ghi lại nguồn gốc dân tộc, các nhân vật đặc trưng, về cuộc đấu tranh chống thiên tai và những tâm tư, tình cảm sâu sắc của họ... thường được dùng trong các nghi lễ cúng Bàn Vương, các đám chay (cấp sắc), các dịp lễ tết
650#0|2Bộ TK TVQG |aVăn học dân gian
650#0|2Bộ TK TVQG |aNghi lễ
650#0|2Bộ TK TVQG |aDân tộc Dao
650#0|2Bộ TK TVQG |aVăn hoá dân gian
7000#|aHoàng Thị Thu Hương , |es.t., biên dịch, giới thiệu
852##|bTVCN.KM |jKM.002272 |tKM.002272

Tóm tắt

13% progress

Tổng hợp những câu chuyện của người Dao dưới dạng thất ngôn, ghi lại nguồn gốc dân tộc, các nhân vật đặc trưng, về cuộc đấu tranh chống thiên tai và những tâm tư, tình cảm sâu sắc của họ... thường được dùng trong các nghi lễ cúng Bàn Vương, các đám chay (cấp sắc), các dịp lễ tết ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.002272 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1