Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Cái Nước

Search
Lần xuất bản :
Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
347tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.464 6 / H450CH
Lượt lưu thông :
0
LDR01376cam a2200289 a 4500
0012323
00520171121210340.0
008171121d |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d1b
0410#|avie
0820#|a335.464 6 |bH450CH
1100#|aHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |bViện Hồ Chí Minh
24500|aHồ Chí Minh biên niên tiểu sử . |nTập 2: 1930-1945
250##|aXuất bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2006
300##|a347tr. ; |c21cm
520##|aGiới thiệu những sự kiện cơ bản về những hoạt động sôi động, phong phú trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng đến tháng 9-1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời
653##|aHồ Chí Minh
653##|aSự kiện lịch sử
653##|aHoạt động cách mạng
653##|aTiểu sử
653##|aViệt Nam
7000#|aĐặng Xuân Kỳ , |etổng chủ biên
7000#|aLê Văn Tích , |ebiên soạn
7000#|aSong Thành , |ephó tổng chủ biên
7000#|aPhan Ngọc Liên , |ebiên soạn
852##|bTVCN.KM |jKM.002353 |tKM.002353

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những sự kiện cơ bản về những hoạt động sôi động, phong phú trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng đến tháng 9-1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.002353 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1