Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Cái Nước

Search
Tác giả :
Lần xuất bản :
Xuất bản lần thứ ba
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
555tr. ; 22cm
Gáy sách :
335.434 6 / H450CH
Lượt lưu thông :
0
LDR00970cam a2200217 a 4500
0012997
00520171126162625.0
008171126d |||||||| ||||||||||||||
0410#|avie
0820#|a335.434 6 |bH450CH
1000#|aHồ Chí Minh
24500|aHồ Chí Minh toàn tập . |nTập 2: 1924 - 1930 / |cHồ Chí Minh
250##|aXuất bản lần thứ ba
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2009
300##|a555tr. ; |c22cm
520##|aGồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11/1924 đến đầu năm 1930 thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và công lao to lớn của Người đối với dân tộc, giai cấp và phong trào cách mạng thế giới
653##|aTác phẩm
653##|aTư tưởng Hồ Chí Minh
653##|aToàn tập
7000#|aHồ Chí Minh , |eTác giả
852##|bTVCN.KM |jKM.003034 |tKM.003034

Tóm tắt

13% progress

Gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11/1924 đến đầu năm 1930 thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và công lao to lớn của Người đối với dân tộc, giai cấp và phong trào cách mạng thế giới ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.003034 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1