Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Giới thiệu Thư viện huyện Đầm Dơi

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

1. ​Quá trình hình thành và phát triển thư viện
Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương, thư viện huyện Đầm Dơi thành lập vào ngày 30 tháng 6 năm1993 để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập nghiên cứu và giải trí, … của nhân dân huyện Đầm Dơi. Thư viện tọa lạc tại Vùng I Thị trấn Đầm Dơi huyện Đầm Dơi.

Cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn Thư viện và nhà truyền thống cùng chung một trụ sở. Đội ngũ cán bộ chỉ có một người và không biết nghiệp vụ thư viện là gì chỉ yêu thích đọc sách, giữ sách và từ đó họ bắt đầu làm công tác thư viện, lúc này thư viện chỉ có 10 chỗ ngồi với diện tích khoảng 100m.

Với sự quan tâm sâu xác của Ban lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi, Thư viện Đầm Dơi có trụ sở riêng, trụ sở khánh thành vào ngày 27 tháng 9 năm 2014 với diện tích trên 700m. 

2. Vài nét về thư viện huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau
2.1 Vốn Tài liệu
Hiện nay vốn tài liệu của thư viện có trên 7000 bản sách các loại:
  • Tài liệu chính trị - xã hội 31%
  • Tài liệu khoa học kỹ thuật 24%
  • Tài liệu khoa học tự nhiên 21%
  • Tài liệu văn hóa nghệ thuật 19%
  • Môn loại khác 5 %
2.2 Cơ sở vật chất
Được sự quam tâm của Ủy ban nhân dân và phòng Văn hóa & Thông tin huyện Đầm Dơi Thư viện có đầy đủ trang thiết bị vì nó là một phần thiết yếu ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của thư viện.
Thư viện bố trí ở vị trí thuận lợi cho người dùng tin, sắp xếp gọn gàng, thoáng mát, ánh sáng đầy đủ.
Diện tích phòng đọc, mượn 700m với trên 40 chỗ ngồi cho người dùng tin đến sử dụng thư viện

2.3 Đối tượng phục vụ
Là loại hình thư viện công cộng nên đối tượng phục vụ gồm các thành phần trong xã hội.

Một số hình ảnh thư viện huyện Đầm Dơi:

damdoi.jpg 

damdoi1.jpg 

damdoi2.jpg