Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Chức năng nhiệm vụ

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

1/Chức năng:
Thư viện huyện Đầm Dơi là đơn vị sự nghiệp văn hóa - thông tin, ; có chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Thư viện trực thuộc Trung tâm văn hóa và thể thao huyện

Trong thư viện các tài liệu của thư viện là phương tiện học tập, giải trí bổ sung những kiến thức cho mọi tầng lớp người dùng tin ngoài kiến thức thu nhật từ nhà trường, bạn bè, cuộc sống hàng ngày,… thì thư viện là nơi cung cấp cho cộng đông xã hội những kiến thức mới bổ sung cho việc học, cho nghiên cứu,…góp phần giáo dục cho mọi tầng lớp về đạo đức lối sống, nhất là giúp các em học sinh - sinh viên hình thành nhân cách và phát triển nhân cách của mình                                                                                 
Vốn tài liệu của thư viện chứa lượng thông tin ngày càng đa dạng, phong phú góp phần  nâng cao chất lượng kiến thức phù hợp cho mọi từng lớp trong xã hội. Bồi dưỡng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu, tự sáng tạo của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi.

Thư viện huyện Đầm Dơi là nơi thu thập, bổ sung, bảo quản và truyền bá những tri thức chứa trong tài liệu đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Thư viện còn là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa cho cộng động huyện nhà. Đồng thời thư viện còn tham gia vào việc tu bổ, bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn cho cộng đồng huyện Đầm Dơi.

Ngoài những chức năng đã nêu trên, chức năng không thể thiếu trong đời sống thường nhật thư viện huyện Đầm Dơi còn là nơi thư giản, đọc sách sau những giờ lao động mệt nhọc; với những câu chuyện hài hước, tiếu lâm, những câu đố vui,… sẽ đem lại tiếng cười cho mọi người sua tan bao mệt mỏi, mọi sự buồn phiền điều tan biến theo từng câu chuyện. Thật vậy thư viện là một sâu chơi vô cùng lý thú, bổ ích.

2/Nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan chủ quản phê duyệt;
Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dùng tin sử dụng vốn tài liệu thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ, thư viện mở cửa theo ngày, giờ nhất định phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương; không đặt ra các quy định làm hạn chế quyền sử dụng thư viện của người dùng tin.

Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân địa phương

Thư viện huyện Đầm Dơi thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu thư  viện, nhằm khơi dậy tình yêu đọc sách của các em học sinh ngay từ khi các em bước vào ghế nhà trường, giáo dục các em mong muốn hiểu biết, biết áp dụng các các kiến thức từ việc đọc vào học tập, cuộc sống. Giáo dục lứa tuổi thanh, thiếu niên yêu thích văn hóa đọc bằng các hình thức như phối hợp với nhà trường và cơ quan đại chúng.

Tăng cường vốn tài liệu thư viện thông qua việc tiếp nhận sách luân chuyển từ thư viện tỉnh hoặc thực hiện việc mượn, trao đổi tài liệu với các thư viện khác trên địa bàn.

Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Tổ chức các dịch vụ thông tin - thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện, phòng đọc sách; hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện, phòng đọc sách trên địa bàn,

Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện;

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, 6 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất vê tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan chủ quản và thư viện cấp tỉnh;

Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện do cơ quan chủ quản giao.