Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Những qui định Chung

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Điều 1: Toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên,… đang sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn huyện Đầm Dơi (gọi chung là bạn đọc) có thẻ do thư viện huyện Đầm Dơi cấp đều được sử dụng các dịch vụ của thư viện: đọc tài liệu tại thư viện, mượn tài liệu về nhà, sử dụng phòng truy cập Internet.

Điều 2: Các cá nhân không thuộc thư viện có nhu cầu sử dụng dịch vụ thư viện phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo giấy chứng minh nhân dân,( trường hợp không có các giấy từ trên) nếu muốn mượn về nhà phải thế chân giá tiền bằng giá trị quyển sách.

Điều 3: Có trách nhiệm xuất trình thẻ khi sử dụng các dịch vụ thư viện, bảo quản thẻ, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho cán bộ thư viện, nếu để người khác sử dụng thẻ của mình làm mất, hư hỏng tài liệu, trang thiết bị bạn đọc phải hoàn toàn chụi trách nhiệm.

Điều 4: Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi mượn, nếu có hiện tượng rách, bẩn, mất trang,… cần báo ngay cho cán bộ thư viện, nếu không bạn đọc phải chịu trách nhiệm khi trả.

Điều 5: Bạn đọc phải trả tài liệu đúng thời hạn quy định chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu củ. Nếu có nhu cầu mượn tiếp bạn đọc mang tài liệu đến thư viện xin gia hạn:

Điều 6: Khi đến thư viện sử dụng tài liệu bạn đọc viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng, không được mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

Điều 7: Bạn đọc có nhu cầu sao chụp tài liệu cần đăng ký với cán bộ thư viện.

Điều8: Bạn đọc tự lựa chọ tài liệu trên giá theo sắp xếp từ số 000001 đến 007000. Chỉ lấy 1 cuốn sách, 1 loại báo – tạp chí cho 1 lần sử dụng, đọc xong để tài liệu vào đúng nơi quy định mới được lấy tài liệu mới.

Điều 9: Bạn đọc có nhu cầu mượn tài liệu về nhà phải tiến hành làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.
             + Số lượng tài liệu mượn: 4 quyển
             + Thời hạn mượn:             10 ngày 

Điều 10: Bạn đọc muốn sử dụng phòng Internet ghi đầy đủ thông tin vào sổ nhật ký sử dụng Internet. Không được tự ra vào khi chưa có sự đồng ý của cán bộ phòng Internet.

Điều 11: Ngồi đúng số máy ghi trên thẻ nhận từ cán bộ phòng Internet, chỉ được yêu cầu đổi máy nếu máy hư hỏng. Một buổi chỉ được sử dụng 1 giờ nếu có trường hợp đặc biệt phải liên cán bộ phòng Iternet để được giải quyết.

Điều 12: không được tự tiện điều chỉnh (di chuyển hay thay đổi) các thiết bị chưa được phép. Bạn đọc báo ngay cho cán bộ phòng Internet biết nếu có hư hỏng, mất mát thiết bị, dụng cụ.

Điều 13: Chỉ được sử dụng Internet nhằm khai thác tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không vào các trang Web có nội dung không lành mạnh, không chát, không chơi game, không sao chụp, phổ biến các thông tin dữ liệu không được phép, không được tải bất cứ một phần mềm nào về máy tính.

Điều 14: Tắt và sắp xếp ghế, chuột, bàn phím ngay ngắn trước khi ra về. Khi ra khỏi phòng máy trả thẻ ghi số máy mình sử dụng, ghi giờ ra về, ký tên vào nhật ký sử dụng phòng Internet, không được tự ý ra khỏi phòng khi chưa thực hiện hết các thủ tục này.

Điều 15: Không vào phòng máy trước khi hết giờ phục vụ 15 phút.