Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THỜI GIAN MỞ CỬA

Các phòng phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật) + Buổi sáng: 7:00 - 11:00
+ Buổi chiều: 13:00 - 17:00
Phòng mượn sách - Phòng đọc sách thiếu nhi - Phòng truy cập Internet + Mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ chủ nhật)