Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Cơ cấu tổ chức

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
a) Cán bộ phụ trách và bộ phận nghiệp vụ có nhiệm vụ:
- Cán bộ phụ trách Thư viện chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan chủ quản về hoạt động của thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng, bổ sung và xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện; lập danh mục tài liệu theo yêu cầu người đọc; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu qua sách báo trên quy mô toàn huyện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo khác;
- Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện trên địa bàn.

b) Bộ phận phục vụ có nhiệm vụ:
- Tổ chức phục vụ tại thư viện, đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ và mượn về nhà; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo nhằm thu hút người đọc tới sử dụng vốn tài liệu thư viện;
- Thực hiện luân chuyển sách báo từ tỉnh về huyện và từ huyện xuống các phòng đọc sách cơ sở.
Các phòng phục vụ gồm:
+ Phòng mượn
+ Phòng đọc báo, tạp chí
+ Phòng truy cập internet
+ Phòng đọc sách thiếu nhi