Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
42000
Mô tả vật lý :
207tr. ; 21cm
Gáy sách :
158 / M458PH
Lượt lưu thông :
0
LDR00723cam a2200205 a 4500
0014189
00520190425084735.0
008190425d |||||||| ||||||||||||||
020##|c42000 |d3b
0410#|avie
0820#|a158 |bM458PH
24500|a1 phút mỗi ngày thay đổi thói quen xấu của bạn / |cMai Thu Quỳnh biên soạn
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c2012
300##|a207tr. ; |c21cm
650#0|2Bộ TK TVQG |aTâm lí học ứng dụng
650#0|2Bộ TK TVQG |aCuộc sống
7000#|aMai Thu Quỳnh , |eBiên soạn
852##|bTVNC.KM |jKLC.000389 |tKLC.000389
852##|bTVNC.KM |jKM.000101 |tKM.000101
852##|bTVNC.KM |jKM.000157 |tKM.000157

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KLC.000389 Sẵn có Kho mượn
KM.000101 Sẵn có Kho mượn
KM.000157 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3