Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
62000
Mô tả vật lý :
342tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.709 2 / M558V
Lượt lưu thông :
0
LDR01088cam a2200265 a 4500
001436
00520190927083626.0
008190927d |||||||| ||||||||||||||
020##|c62000 |d4b
0410#|avie
0820#|a959.709 2 |bM558V
1000#|aĐặng Việt Thủy
24500|a10 vị hoàng đế Việt Nam tiêu biểu / |cĐặng Việt Thủy
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2011
300##|a342tr. ; |c21cm
520##|aGiới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam
653##|aLịch sử
653##|aHoàng đế tiêu biểu
653##|aNhân vật lịch sử
653##|aViệt Nam
7000#|aĐặng Việt Thủy , |eTác giả
852##|bTVNC.KM |jKM.001295 |tKM.001295
852##|bTVNC.KLC |jKLC.000468 |tKLC.000468
852##|bTVNC.KM |jKM.003879 |tKM.003879
852##|bTVNC.KM |jKM.000008 |tKM.000008

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.001295 Sẵn có Kho mượn
KLC.000468 Sẵn có Kho Luan Chuyen
KM.003879 Sẵn có Kho mượn
KM.000008 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4