Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
12500đ
Mô tả vật lý :
95tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Gáy sách :
895.6 / D400R
Lượt lưu thông :
0
LDR00889cam a2200241 a 4500
0017422
00520180410151542.0
008180410b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12500đ
040##|aNamCan
0411#|avie |hjpn
08214|a895.6 |bD400R
24500|aDoraemon : |bTranh truyện nhi đồng / |cFujiko F. Fujio ; Hồng Trang dịch ; Nguyễn Thắng Vu h.đ. . . . . . |nTập 18
260##|aH. : |bKim Đồng , |c2015
300##|a95tr. : |btranh vẽ ; |c21 cm
650#7|aVăn học thiếu nhi . . . |2Bộ TK TVQG
651#7|aNhật Bản . . . |2Bộ TK TVQG
655#7|aTruyện tranh . . . |2Bộ TK TVQG
7001#|aFujiko F. Fujio
7001#|aHồng Trang , |edịch
7001#|aNguyễn Thắng Vu , |eh.đ.
7730#|dH. |d2011 |dKim Đồng |tDoraemon |w467299
852##|bTVNC.KTN |jKTN.000084 |tKTN.000084

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KTN.000084 Sẵn có Kho thiếu nhi
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1