Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2007
Giá tiền:
12000VND
Mô tả vật lý :
95tr. ; 19cm
Gáy sách :
155.5 / M558C158
Lượt lưu thông :
0
LDR01087cam a2200265 a 4500
0014173
00520190425084825.0
008190425b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000VND |d1b
0241#|aRG_1 #1 eb0 i2 i9 i23
040##|aCAMAU |bvie |eISBD
0410#|avie
08214|a155.5 |bM558C |214
084##|214 |a158
1000#|aNguyễn Thị Oanh
24510|a10 cách thức rèn kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên / |cNguyễn Thị Oanh, Trần Tuấn Huy, Nguyễn Thị Tuyết Xuân...
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ , |c2007
300##|a95tr. ; |c19cm
5200#|aTrang bị kỹ năng tâm lý xã hội cho tuổi trẻ để đối phó với những thách thức của cuộc sống hàng ngày
65004|aTâm lý |xKỹ năng sống |xTrẻ vị thành niên
65004|aTâm lý học ứng dụng
7000#|aNguyễn Thị Ánh Nguyệt
7000#|aNguyễn Thị Tuyết Xuân
7000#|aTrần Tuấn Huy
852##|bTVNC.KLC |jKM.001364 |tKM.001364

Tóm tắt

13% progress

Trang bị kỹ năng tâm lý xã hội cho tuổi trẻ để đối phó với những thách thức của cuộc sống hàng ngày ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.001364 Sẵn có Kho Luan Chuyen
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1