Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Tác giả :
Lần xuất bản :
In lần thứ 5
Xuất bản :
Hà Nội : Phụ nữ , 2007
Giá tiền:
40000 VND
Mô tả vật lý :
307 tr. ; 19 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
959.7043 / M558C
Lượt lưu thông :
0
LDR00896cam a2200217 a 4500
0014174
00520190425085002.0
008190425b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 VND |d1b
0241#|aRG_1 #1 eb0 i9 i51
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a959.7043 |bM558C |214
1001#|aNghiêm, Văn Tân
24510|a10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc : |bTruyện ký / |cNghiêm Văn Tân
250##|aIn lần thứ 5
260##|aHà Nội : |bPhụ nữ , |c2007
300##|a307 tr. ; |c19 cm
5203#|aKể chuyện mười cô gái Thanh niên Xung phong đã hy sinh trong khi đảm bảo huyết mạch giao thông ỡ Ngã Ba Đồng Lộc, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước...
65004|aVăn học hiện đại |vTruyện kí |zViệt Nam
852##|bTVNC.KLC |jKM.003787 |tKM.003787

Tóm tắt

13% progress

Kể chuyện mười cô gái Thanh niên Xung phong đã hy sinh trong khi đảm bảo huyết mạch giao thông ỡ Ngã Ba Đồng Lộc, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.003787 Sẵn có Kho Luan Chuyen
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1