Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Giá tiền:
24000VND
Mô tả vật lý :
187 tr. : ảnh ; 20 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
895.922803 / M558G
Lượt lưu thông :
0
LDR00796cam a2200205 a 4500
0014180
00520190425085214.0
008190425b |||||||| ||||||||||||||
020##|c24000VND |d1b
0241#|aRG_1 #1 eb0 i2 i9
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a895.922803 |bM558G |214
24500|a10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2007
260##|aHà Nội : |bThanh niên : |bQuỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam , |c2008
300##|a187 tr. : |bảnh ; |c20 cm
520##|aGiới thiệu 10 gương mặt điển hình trong năm 2006, những nghị lực và cống hiến của họ đối với xã hội.
650#4|aVăn học |xNhân vật
7000#|aSưu tầm
852##|bTVNC.KM |jKM.001719 |tKM.001719

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 gương mặt điển hình trong năm 2006, những nghị lực và cống hiến của họ đối với xã hội. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.001719 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1