Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2006
Giá tiền:
15000VND
Mô tả vật lý :
117tr. ; 18cm
Gáy sách :
649 / M458GI
Lượt lưu thông :
0
LDR00933cam a2200217 a 4500
0014190
00520190425084400.0
008190425b |||||||| ||||||||||||||
020##|c15000VND |d1b
0241#|aRG_1 #1 eb0 i2 i9 i23
040##|aCAMAU |bvie |eISBD
0410#|avie
08214|a649 |bM458GI |214
1000#|aPhùng Nguyễn |eTổng hợp
24510|a1 giờ làm bố / |cTổng hợp: Phùng Nguyễn
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ , |c2006
300##|a117tr. ; |c18cm
5200#|aNói về vai trò, niềm vui và sự hạnh phúc của những người bố trong gia đình với giọng văn vui vẻ, sinh động và những dẫn chứng thực tế từ kinh nghiệm của nhiều gia đình trên thế giới
65004|aGiáo dục |xGia đình |xHướng dẫn
65004|aNuôi dạy con
852##|bTVNC.KM |jKM.002113 |tKM.002113

Tóm tắt

13% progress

Nói về vai trò, niềm vui và sự hạnh phúc của những người bố trong gia đình với giọng văn vui vẻ, sinh động và những dẫn chứng thực tế từ kinh nghiệm của nhiều gia đình trên thế giới ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.002113 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1