Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
58000VND
Mô tả vật lý :
458 tr. ; 20 cm
Gáy sách :
920.02 / M558NH9(T)(092) / M558NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01080cam a2200229 a 4500
0014192
00520190425085307.0
008190425b |||||||| ||||||||||||||
020##|c58000VND |d1b
0241#|aRG_1 #1 eb0 i2 i9
040##|aCAMAU |bvie |eISBD
0410#|avie
08214|a920.02 |bM558NH |214
084##|a9(T)(092) |bM558NH
1000#|aTrần Mạnh Thường |ebiên soạn
24510|a10 nhân vật nổi tiếng thế giới thế kỷ XX / |cTrần Mạnh Thường biên soạn
260##|aHà Nội : |bVăn hóa Thông tin , |c2006
300##|a458 tr. ; |c20 cm
5200#|aGiới thiệu những nhân vật nổi tiếng thế giới trong thế kỷ 20 trong đó có những người mất người còn với những trọng trách và hoạt động của họ ít nhiều có ảnh hưởng đến tình hình lịch sử thế giới.
653##|aLịch sử |aNhân vật |aThế giới
7000#|aNguyễn Văn A , |ebiên tập
852##|bTVNC.KM |jKM.002253 |tKM.002253

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những nhân vật nổi tiếng thế giới trong thế kỷ 20 trong đó có những người mất người còn với những trọng trách và hoạt động của họ ít nhiều có ảnh hưởng đến tình hình lịch sử thế giới. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.002253 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1