Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Hà Nội : Hội Nhà văn , 2011
Giá tiền:
72000 VDN
Mô tả vật lý :
316 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
895.922807 / Đ300NG
Lượt lưu thông :
0
LDR01137cam a2200217 a 4500
0014812
00520190425084123.0
008190425b |||||||| ||||||||||||||
020##|c72000 VDN |d2b
040##|aNamCan |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a895.922807 |bĐ300NG
1001#|aNguyễn, Trung Dân
24510|a... đi ngang đường : |bTạp văn / |cNguyễn Trung Dân
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aHà Nội : |bHội Nhà văn , |c2011
300##|a316 tr. ; |c21 cm
5203#|aNhững bài báo tuyển in trong cuốn sách này, thấy lại cả những ngày đầy biến động đầy nghịch lý đã qua và biết sắp tới sẽ còn dài dài như thế, và nhiều người khác như anh - sẽ lại cầm bút và mạnh mẽ viết ... Bởi nếu không thì cuộc sống này sẽ đáng chán biết chừng nào
65004|aVăn học hiện đại |vTạp văn |xBài báo |yThế kỷ 21 |zViệt Nam
852##|bTVNC.KM |jKM.000467 |tKM.000467
852##|bTVNC.KLC |jKLC.000314 |tKLC.000314

Tóm tắt

13% progress

Những bài báo tuyển in trong cuốn sách này, thấy lại cả những ngày đầy biến động đầy nghịch lý đã qua và biết sắp tới sẽ còn dài dài như thế, và nhiều người khác như anh - sẽ lại cầm bút và mạnh mẽ viết ... Bởi nếu không thì cuộc sống này sẽ đáng chán biết chừng nào ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.000467 Sẵn có Kho mượn
KLC.000314 Sẵn có Kho Luan Chuyen
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2