Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Nội quy Thư viện

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Thư viện có nhiệm vụ phục vụ sách, báo, tạp chí,…theo yêu cầu quí độc giả với khả năng hiện có của thư viện.
Mọi tập thể, cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương đều có quyền sử dụng tài liệu của thư viện khi đã thực hiện đúng nội quy Thư viện.
Để sử dụng vốn tài liệu của Thư viện, bạn đọc phải thực hiện những điều qui định như sau:
1. Thẻ thư viện:
a. Thủ tục làm thẻ thư viện gồm có:
  • 02 ảnh cỡ 3x4 cm;
  • Phí làm thẻ thư viện; mức phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
b. Thời hạn cấp thẻ:
  • Chậm nhất 7 ngày, kể từ khi bạn đọc đến đăng ký làm thẻ, thư viện phải có trách nhiệm cấp thẻ cho người đã đăng ký.
c. Sử dụng thẻ thư viện.
  • Thẻ thư viện chỉ có giá trị sử dụng trong một năm (kể từ ngày cấp thẻ); sau một năm, bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ;
  • Không được sử dụng thẻ thư viện của người khác; không được cho người khác sử dụng thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho thư viện biết và làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại thẻ thư viện được tiến hành như cấp thẻ mới.
  • Thẻ thư viện có giá trị sử dụng 01 năm (được tính từ ngày cấp thẻ). Sau 01 năm, bạn đọc phải đến thư viện đổi lại thẻ, thủ tục đổi thẻ được tiến hành như cấp thẻ mới.
2. Trách nhiệm của bạn đọc
  • Khi sử dụng tài liệu của Thư viện, bạn đọc có trách nhiệm thực hiện đúng Nội quy Thư viện và nội quy các phòng phục vụ.
3. Thời gian phục vụ
  • Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11giờ;
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
  Thư viện mở cửa phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trực thêm ngày thứ 7 phục vụ phòng internet miễn phí theo "Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập intrenet công cộng tại Việt Nam").

4. Tổ chức thực hiện
  • Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy với tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện thực hiện Nội quy này khi đến sử dụng tài liệu của Thư viện.