Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Những qui định Chung

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

  • Chấp hành đúng các quy định của thư viện về việc sử dụng tài liệu thư viện.
  • Thực hiện nếp sống văn minh.
  • Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan thư viện.
  • Bảo vệ tài sản thư viện:
  • Giữ gìn, bảo quản tài liệu: không được đánh tráo, chiếm đoạt, làm mất cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu.
  • Giữ gìn bàn ghế, gía, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.
  • Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện, hoặc không có nhiệm vụ.
  • Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của thư viện).
  • Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.