Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Giá tiền:
46000
Mô tả vật lý :
479tr. ; 19cm
Gáy sách :
V23 / C450C
Lượt lưu thông :
0
LDR00606cam a2200193 a 4500
0012197
00520170906141503.0
008170906b |||||||| ||||||||||||||
020##|c46000 |d1b
0410#|avie
0820#|aV23 |bC450C
1000#|aNguyễn Như Phong
24500|a&"Cổ cồn trắng&" : |bTiểu thuyết điều tra hình sự / |cNguyễn Như Phong
260##|aH. : |bCông an nhân dân , |c2002
300##|a479tr. ; |c19cm
651#0|aViệt Nam
653##|aTruyện hình sự
653##|aVăn học hiện đại
852##|bTVNH.KM.KĐ |jDN.000426 |tDN.000426

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.000426 Sẵn có Kho Đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1