Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
179tr. ; 21cm
Gáy sách :
327.01 / D305B
Lượt lưu thông :
0
LDR01663cam a2200301 a 4500
0013707
00520171018141855.0
008171018b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045721506 |d1b
0410#|avie
0820#|a327.01 |bD305B |223
24500|a&"Diễn biến hoà bình&" và đấu tranh chống &"diễn biến hoà bình&" : |bHỏi - đáp / |cNguyễn Vĩnh Thắng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Như Khôi..., biên soạn
260##|aH. : |bQuân Đội Nhân Dân , |c2006
300##|a179tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách Xã - Phường - Thị trấn
500##|aĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự
520##|aTìm hiểu về chiến lược &"diễn biến hoà bình&" của chủ nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng cũng như quan điểm, phương châm chỉ đạo, nội dung và biện pháp đấu tranh chống &"diễn biến hoà bình&" ở nước ta
650#0|aDiễn biến hoà bình . . |2Bộ TK TVQG
650#0|aĐấu tranh . . |2Bộ TK TVQG
651#0|aViệt Nam . . |2Bộ TK TVQG
655#7|aSách hỏi đáp . . |2Bộ TK TVQG
7000#|aNguyễn Mạnh Hưởng , |ebiên soạn
7000#|aPhạm Văn Nhuận , |ebiên soạn
7000#|aDương Văn Lượng , |ebiên soạn
7000#|aNguyễn Vĩnh Thắng , |echủ biên
7000#|aVũ Như Khôi , |ebiên soạn
852##|bTVNH.KM.KĐ |jDN.001780 |tDN.001780
852##|bTVNH.KM.KĐ |jDN.001323 |tDN.001323

Tóm tắt

13% progress

Tìm hiểu về chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội nói chung và chống Việt Nam nói riêng cũng như quan điểm, phương châm chỉ đạo, nội dung và biện pháp đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" ở nước ta ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.001780 Sẵn có Kho Đọc
DN.001323 Sẵn có Kho Đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2