Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
304tr. ; 19cm
Gáy sách :
355(V)13 / T455K
Lượt lưu thông :
0
LDR01045cam a2200241 a 4500
0016328
00520171010102218.0
008171010b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
0820#|a355(V)13 |bT455K
24500|a&"Tổng Kết Bộ Tổng Tham Mưu Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ , Cứu Nước / |cBan Tổng Kết-Lịch Sử Bộ Tổng Tham Mưu
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c1997
300##|a304tr. ; |c19cm
520##|aTổng kết những ưu điểm, khuyết điểm chính, những bài học kinh nghiệm, công tác chính trị trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975)
653##|aBộ tổng tham mưu
653##|aViệt Nam
653##|akháng chiến chống Pháp
653##|acông tác chính trị
653##|aBộ quốc phòng
653##|akháng chiến chống Mỹ
7110#|aBan Tổng Kết-Lịch Sử Bộ Tổng Tham Mưu
852##|bTVNH.KM |jMV.000687 |tMV.000687

Tóm tắt

13% progress

Tổng kết những ưu điểm, khuyết điểm chính, những bài học kinh nghiệm, công tác chính trị trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975) ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.000687 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1