Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
161tr. ; 19cm
Gáy sách :
3KV1 / D305B
Lượt lưu thông :
0
LDR01083cam a2200277 a 4500
0017197
00520171031080528.0
008171031b |||||||| ||||||||||||||
020##|d8b
0410#|avie
0820#|a3KV1 |bD305B
24500|a&"Diễn biến hoà bình&" và đấu tranh chống &"diễn biến hoà bình&" ở Việt Nam : |bSách tham khảo / |cPhạm Quang Định chủ biên
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c2005
300##|a161tr. ; |c19cm
650#0|aDiễn biến hoà bình . . |2Bộ TK TVQG
650#0|aĐấu tranh . . |2Bộ TK TVQG
651#0|aViệt Nam . . |2Bộ TK TVQG
7000#|aPhạm Quang Định , |echủ biên
852##|bTVNH.KM |jMV.000194 |tMV.000194
852##|bTVNH.KM |jMV.000334 |tMV.000334
852##|bTVNH.KM |jMN.002249 |tMN.002249
852##|bTVNH.KM |jMN.002250 |tMN.002250
852##|bTVNH.KM |jMN.002251 |tMN.002251
852##|bTVNH.KM |jMN.002252 |tMN.002252
852##|bTVNH.KM |jMN.002253 |tMN.002253
852##|bTVNH.KM |jMN.002254 |tMN.002254

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.000194 Sẵn có Kho mượn
MV.000334 Sẵn có Kho mượn
MN.002249 Sẵn có Kho mượn
MN.002250 Sẵn có Kho mượn
MN.002251 Sẵn có Kho mượn
MN.002252 Sẵn có Kho mượn
MN.002253 Sẵn có Kho mượn
MN.002254 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 8 Tổng số: 8