Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
60500
Mô tả vật lý :
640tr. ; 22cm
Gáy sách :
32(N519.1) / V500A
Lượt lưu thông :
0
LDR01095cam a2200217 a 4500
0018131
00520171113185950.0
008171113b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60500 |d1b
0410#|avie
0820#|a32(N519.1) |bV500A
1001#|aRuđinxki, Ph.M
24510|a&"Vụ án Đảng Cộng sản Liên Xô&" tại Toà án Hiến pháp : |bGhi chép của người tham gia phiên toà : Sách tham khảo / |cPh.M. Ruđinxki
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2001
300##|a640tr. ; |c22cm
520##|aTình hình xã hội Nga thời kỳ đầu những năm 1990. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Đảng cộng sản Liên Xô vào năm 1991. Thắng lợi bảo vệ danh dự cho Đảng cộng sản Liên Xô của nhóm đại biểu nhân dân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga
653##|aĐảng cộng sản
653##|aTài liệu tham khảo
653##|aNga
653##|aChính trị
852##|bTVNH.KM |jMV.002168 |tMV.002168

Tóm tắt

13% progress

Tình hình xã hội Nga thời kỳ đầu những năm 1990. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Đảng cộng sản Liên Xô vào năm 1991. Thắng lợi bảo vệ danh dự cho Đảng cộng sản Liên Xô của nhóm đại biểu nhân dân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.002168 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1